Bölüm Hakkında

Genel Bilgiler

Yoksulluk, işsizlik, göç, madde bağımlılığı, suçluluk, sokak çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılık, ihmal ve istismar vakaları, özürlülük ve hastalık gibi tüm sosyal sorunlar sosyal hizmetin çalışma alanına girmektedir. Mevcut durumla başa çıkma yöntemleri ise Sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet teknikerleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de elli yıllık sosyal hizmet eğitimi süresince maalesef sosyal hizmet alanında yetişmiş ara eleman unsurunun önemi göz ardı edilmiştir. Sosyal hizmetlerin ara eleman sıkıntısı içerisinde olması, sosyal hizmetler yolu ile yardım almak için ihtiyaçların artması ve işleri yürütecek personel bulma sıkıntısı gibi nedenler, sosyal hizmet teknikerlerine/ara elemanlarına olan ihtiyacı daha fazla gözler önüne sermektedir. 

Ülkemizde son yıllarda sosyal sorunların artmasıyla birlikte, sosyal hizmet alanında ihtiyaç duyulan teorik ve uygulamaya yönelik, bilgi ve beceriye sahip, nitelikli iş gücü için ara eleman ihtiyacı artmıştır ve bu ihtiyaçların üniversiteler bünyesindeki meslek yüksekokulları aracılığıyla yetiştirilen mezunlar sayesinde giderilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Sosyal Hizmetler programımız ile ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının giderilmesi amaçlanmıştır.

Sosyal Hizmetler Programına orta öğretimden mezun olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM)’nin TYT puan türüyle ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir

Programdan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek Sosyal Hizmet (6318 – mezuniyet kodu) ve Sosyoloji (3319 – mezuniyet kodu) bölümlerinde lisans eğitimlerine devam edebilirler. Sonrasında yüksek lisans ve doktora  yapma imkanlarına da sahip olabilmektedirler.

Son dönemlerde kadın, aile, çocuk, engelli, yaşlı, genç gibi dezavantajlı gruplara yönelik sorunların artmasıyla birlikte çözüm süreçlerinin/politikalarının önem kazanması ve sosyal hizmet alanının öneminin artmasıyla birlikte bu bölümlere olan talebin arttığı gözlenmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda alana ait gerekli beceri ve bilgi donanımına sahip mezunlara ihtiyaç duyulmaktadır. 


Ayrıca program mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu alanda çalışanlar, başta Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise  Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda(İl/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb.), İş-Kur il müdürlüklerinde sosyal hizmetler yardımcı elemanı/teknikeri olarak çalışabilmektedir. 

Öğr. Gör. SONGÜL KARTAL
Güncelleme : 12.05.2022 10:51:48