Mezuniyet Koşulları

Sosyal Hizmetler Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencinin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca 30 iş günü stajını da başarı ile tamamlanmış olmalıdır.
Öğr. Gör. SONGÜL KARTAL
Güncelleme : 24.05.2022 16:20:52